В Национален парк “Рила” са включени 4 резервата: Скакавица, Централен Рилски резерват, Ибър и Парангалица. Те представляват защитени територии първа категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN) и заемат 20% (16 222,1 ха) от общата площ на парка. И четирите резервата са включени в „Списък на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати”.

[put_wpgm id=3]